Ρ όπως Ρεκόρ

Author: Νυχτερινή Πένα /


Στο γράψιμο αυτό που μετράει είναι η ποιότητα και όχι η ποσότητα αλλά όλοι όσοι γράφουμε συστηματικά κρατάμε κάποια στατιστικά για την επίδοσή μας ή την παραγωγικότητά μας. Εγώ πάντα πρόσεχα πόσο γράφω σε μια μέρα μιας και η θέληση να γράψω ήταν πάντα αμείωτη, ήταν πάντα η αντοχή μου που δοκιμαζόταν. Έτσι έκανα κάποιες αξιοσημείωτες επιδόσεις.
Αυτό σημαίνει τρεις φορές από είκοσι σελίδες, μια από είκοσι τρεις και μια από είκοσι τέσσερις, μια είκοσι πέντε και μια, που είναι και το απώτατο κατόρθωμά μου, είκοσι έξι. Έγραψα από είκοσι σελίδες, χειρόγραφες άρα κάπου 2500 λέξεις, στις 26 Αυγούστου 1993, στις 29 Νοεμβρίου 1995 και στις 15 Ιανουαρίου 1996 αυτήν την ακολούθησε από κοντά η μέρα με τις 23, κάπου 3000 λέξεις, στις 15 Φεβρουαρίου 1996 και στις 5 Αυγούστου 1997 έγραψα 24, ενώ η μέρα με τις 25, κάπου 3500 λέξεις, στις 14 Δεκεμβρίου 1998, τέλος μετά από δεκαεπτά χρόνια στις 13 Αυγούστου 2015 ανέβασα το ρεκόρ στις 26, κάπου 3700 λέξεις για όσους μετράνε λέξεις.
Εσείς ποια απόδοση έχετε για προσωπικό σας ρεκόρ και πότε την κάνατε; Μπορείτε λέτε να την επαναλάβετε;

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου